مولتی پرایمین اکریلیک پایه آب ورزیران کد AC500 وزن 4 کیلو گرم

2,550,000 

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 11733234 دسته:

توضیحات

ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﺮاﯾﻤﯿﻦ ورزسیل® AC500 فرموله شده با رزﯾﻦ¬های اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﭘﺎﯾﻪ آبی می-باشد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان لایه آستری و قبل از اعمال رنگ نهایی اکریلیک و یا رنگ¬های مولتی کالر بر روی ﮐﻠﯿﻪ سطوح دارای رنگ قدیمی یا ﺳﻄﻮح ﮔﭽﯽ خام، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، ﺑﺘﻨﯽ، ﺳﻨﮕﯽ و آﺟﺮي اجرا می¬شود. این محصول ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده برای دﯾﻮارﻫﺎي داﺧﻠﯽ و خارجی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اداري، ﻣﺪارس، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﻬﺪﮐﻮدكﻫﺎ و … ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ابعاد 20x20x18 سانتی‌متر
وزن 4 کیلوگرم
کاربری ساختمان
نوع رنگ اکریلیک